ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินมิถุนายน 2559
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยจุดเริ่มต้นจาก อบต.ห้วยหิน ปั่นผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 21 ไปจุดพักรถบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด และกลับมายัง อบต.ห้วยหิน เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมจากหลายส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมกันปั่นจักรยาน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 องค์การบิหารส่วนตำบลห้วยหินร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลห้วยหิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก และตรวจสุขภาพเบื้องต้น จาม อสม.ตำบลห้วยหิน  กิจกรรมสร้างสุขจากทีมงาน สสส.ตำบลห้วยหิน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุ ได้ขยับร่างกาย กายบริหาร พร้อมด้วยนายกพบปะผู้สูงอายุ แลละรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เมื่อระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รับรุ่น) ที่ 4 เพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสรางชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ โดยได้ส่งผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์        
เมื่อระหว่างงวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนขบวนการ รวมพลังเครือข่ายเหนือล่างร่วมขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยสร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของ 5 นักพัฒนา คือนักบริหาร นักวิชาการ นักจัดการข้อมูล นักจัดการและกระบวนการ และนักสื่อสาร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
วันที่ 28 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วสนตำบลห้วยหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และสถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม โดยมีเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานโครงการต่างที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว การขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละช่วงวัย
วันที่ 28 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ำเลิมพระเกียรติฯ น้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยดีเลิศหมู่ที่ 2 โดยมีท่านผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมดำเนินการปลูกป่าบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ
วันที่ 19 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชน เสริมสร้างประชาธิปไตยและป้องกันภัยเอดส์ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ พนักงาน และเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 9 กันยายน 2558 ศูนย์เรียน รู้ เล่น USO NET องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินตามโครงการในการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยได้อบรมนักเรียนช่วงประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ   นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียน
วันที่ 2 กันยายน 2558 ศูนย์เรียน รู้ เล่น USO NET องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ช่วงชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 4  นักเรียนให้ความสนใจในการอบรมและได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนอกเหนือที่ได้รับจากความรู้ในห้องเรียน รู้       
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าร่วมโครงการชาวชัยบาดาลร่วมใจจัดห้องเรียนปฐมวัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทิดไท้องค์ราชินี ณ ที่ทำการอำเภอชัยบาดาล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้านแก่เด็กปฐมวัย การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สัมผัส ทำให้เกิดความกระตือรือร้น อีกทั้งเป็นการผ่อนคลายทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.