กรกฎาคม 2559
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา โดยมอบพันธุ์กล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น อาทิ ต้นพยุง ต้นมะค่า เป็นต้น ซึ่งมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมกันปลูก บริเวณอ่างเก็บน้ำสะพานหก       
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยหิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดทำโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยนำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดหนองมนต์น้อย วัดรัตนราษฎบำรุง วัดดีเลิศศรีโสภณ วัดศูนยศิลปาราม 
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยหินเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เอกชน เยาวชนและประชาชนในตำบลห้วยหิน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอลประชาชนทั่วไป / เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬาประเภทวอลเลย์บอลประชาชนหญิงทั่วไป / เยาวชนหญิง ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ในครั้งนี้ด้วย 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2559  โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีกิจกรรมการบรรยาย"การสร้างจิตสำนึก การปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ" จากคณะวิทยากรจาก มณฑณทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี และสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก สภ.ม่วงค่อม และร่วมคำกล่าวปฏิญาณตนเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมมอบธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยจุดเริ่มต้นจาก อบต.ห้วยหิน ปั่นผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 21 ไปจุดพักรถบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด และกลับมายัง อบต.ห้วยหิน เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมจากหลายส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมกันปั่นจักรยาน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 องค์การบิหารส่วนตำบลห้วยหินร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลห้วยหิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก และตรวจสุขภาพเบื้องต้น จาม อสม.ตำบลห้วยหิน  กิจกรรมสร้างสุขจากทีมงาน สสส.ตำบลห้วยหิน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุ ได้ขยับร่างกาย กายบริหาร พร้อมด้วยนายกพบปะผู้สูงอายุ แลละรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เมื่อระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รับรุ่น) ที่ 4 เพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสรางชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ โดยได้ส่งผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์        
เมื่อระหว่างงวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนขบวนการ รวมพลังเครือข่ายเหนือล่างร่วมขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยสร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของ 5 นักพัฒนา คือนักบริหาร นักวิชาการ นักจัดการข้อมูล นักจัดการและกระบวนการ และนักสื่อสาร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
วันที่ 28 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วสนตำบลห้วยหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และสถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม โดยมีเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานโครงการต่างที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว การขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละช่วงวัย
วันที่ 28 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ำเลิมพระเกียรติฯ น้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยดีเลิศหมู่ที่ 2 โดยมีท่านผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมดำเนินการปลูกป่าบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.