อบต.ห้วยหิน เปิดให้บริการประชาชนทุกวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 เมษายน 2561
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินได้จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม บุคลากรในหน่วยงานราชการ นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้
เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งปัญหาสำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งในขณะนี้ตำบลห้วยหินประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปา ซึ่งแต่เดิมใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จึงไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ดังนั้นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้อนุมัติจัดทำโครงการวางท่อสูบน้ำ ระยะทาง 1 กิโลเมตร สูบน้ำดิบที่จะใช้ทำน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำสะพานหก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหากิจการประปา สามารถผลิตน้ำประปาได้จนถึงฤดูฝนช่วยผ่านวิกฤตการขาดน้ำประปาในระยะนี้ไปได้
วันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อสร้างความสามัคคี ให้กับเด็กนักเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริง
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีท่านศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน ร่วมพิธีในครั้งนี้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรม big cleaning day ร่วมเดินรณรงค์การกำจัดขยะ การดูแลรักษาความสะอาดชุมชน รวมทั้งร่วมกันเก็บขยะริมถนนสายสระบุรีหล่มสัก ในชุมชนบ้านเรือน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล อสม. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาคผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง สภาฯอบต.ประชาชน และภาคเอกชน อาทิ ของรางวัล อาหาร ขนม ที่มาร่วมให้ความสุขกับเด็กในเขตพื้นที่และตำบลใกล้เคียง อีกทั้งยังมีเกมการละเล่นต่างๆ สอยดาวจับรางวัล เกมบิงโก วาดภาพ ระบายสีปูนปั้น
เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการชาวห้วยหินร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการอบรมบรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โดยมีท่านจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก นายสุรินทร์ ทานะมัย เกษตรอำเภอชัยบาดาล เป็นวิทยากร และหลังจากนั้นศึกษาดูงาน ณ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ต่อจากนั้นเข้าศึกษาดูงาน โครงการทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้นำ พนักงานลูกจ้าง ประชาชน เข้าร่วมโครงการ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมการร้องเพลงชาติ การถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งมีโดยมีผู้บริหาร ผู้นำ ข้าราชการ ประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14- 18 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่ววนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์สวัสดิการสังคมฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และสมาชิกในครอบครัว โดยฝึกอาชีพการทำขนมท้องม้วน ตามสูตรข้องบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี และยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 22,27 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับหน่วยงาน (แผนอพยพหนีไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีท่านศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานราชการร่วมซ้อมแผน โรงพยาบาลชัยบาดาล เทศบาลตำบลลำนารายณ์ สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ศูนย์ อปพร. ตำบลห้วยหิน โดยทำการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และทำการช่วยเหลือ ดับไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
วันที่ 7 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน ชุมชน แบบบูรณาการ ประจำปี 2559 ตามนโยบายผู้ว่าจังหวัดลพบุรีในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและครัวเรือน โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ บริษัทเอกชน สาธารณะสุข ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมเสวนาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในครัวเรือน
วันที่ 6 กันยายน 2559 องค์การบริหารหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชากรวัยผู้สูงอายุมีสขภาพดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยมีกิจกรรมตรวจวัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมตัดผม และรับประทานอาหารร่วมกัน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีและบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ร่วมจัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารบริษัท ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สภ.ม่วมค่อม ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) โรงเรียนสอนศาสนาอัลเกาซัร โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว พนักงานราชการ พนักงานบริษัท ประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก บริเวณ ริมอ่างเก็บน้ำสะพานหก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ทั้งพุทธและอิสลามสองศาสนาร่วมกันเป็นหนึ่งในการทำความดี ไม่แบ่งศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกันปรองดองฉันท์พี่น้อง
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม อสม อปพร. สตรีแม่บ้าน สภาเด็กและเยาวชน ร่วมวางพานพุ่ม และโรงเรียนสอนศาสนาอัลเกาซัรร่วมสวดถวายพระพร และมอบใบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นแต่ละหมู่บ้าน
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัย กิจกรรมไหว้แม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก
วันที่ 6 สิงหาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยหิน โดยได้รับงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค) จัดโครงการ การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้วามรู้ ความเข้าใจ และการให้ความสำคัญของคนในครอบครัว โดยมี ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. เด็กและเยาวชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่  2  สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ร่วมกันดำเนินโครงการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนภายในศูนย์ฯ  โดยมีบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมตรวจช่องปาก พร้อมให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปาก
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา โดยมอบพันธุ์กล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น อาทิ ต้นพยุง ต้นมะค่า เป็นต้น ซึ่งมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมกันปลูก บริเวณอ่างเก็บน้ำสะพานหก       
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยหิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดทำโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยนำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดหนองมนต์น้อย วัดรัตนราษฎบำรุง วัดดีเลิศศรีโสภณ วัดศูนยศิลปาราม 
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยหินเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เอกชน เยาวชนและประชาชนในตำบลห้วยหิน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอลประชาชนทั่วไป / เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬาประเภทวอลเลย์บอลประชาชนหญิงทั่วไป / เยาวชนหญิง ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ในครั้งนี้ด้วย 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2559  โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีกิจกรรมการบรรยาย"การสร้างจิตสำนึก การปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ" จากคณะวิทยากรจาก มณฑณทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี และสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก สภ.ม่วงค่อม และร่วมคำกล่าวปฏิญาณตนเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมมอบธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยจุดเริ่มต้นจาก อบต.ห้วยหิน ปั่นผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 21 ไปจุดพักรถบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด และกลับมายัง อบต.ห้วยหิน เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมจากหลายส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมกันปั่นจักรยาน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 องค์การบิหารส่วนตำบลห้วยหินร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลห้วยหิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก และตรวจสุขภาพเบื้องต้น จาม อสม.ตำบลห้วยหิน  กิจกรรมสร้างสุขจากทีมงาน สสส.ตำบลห้วยหิน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุ ได้ขยับร่างกาย กายบริหาร พร้อมด้วยนายกพบปะผู้สูงอายุ แลละรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เมื่อระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รับรุ่น) ที่ 4 เพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสรางชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ โดยได้ส่งผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์        
เมื่อระหว่างงวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนขบวนการ รวมพลังเครือข่ายเหนือล่างร่วมขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยสร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของ 5 นักพัฒนา คือนักบริหาร นักวิชาการ นักจัดการข้อมูล นักจัดการและกระบวนการ และนักสื่อสาร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
วันที่ 28 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วสนตำบลห้วยหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และสถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม โดยมีเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานโครงการต่างที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว การขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละช่วงวัย
วันที่ 28 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ำเลิมพระเกียรติฯ น้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยดีเลิศหมู่ที่ 2 โดยมีท่านผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมดำเนินการปลูกป่าบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ
วันที่ 19 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชน เสริมสร้างประชาธิปไตยและป้องกันภัยเอดส์ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ พนักงาน และเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 9 กันยายน 2558 ศูนย์เรียน รู้ เล่น USO NET องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินตามโครงการในการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยได้อบรมนักเรียนช่วงประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ   นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียน
วันที่ 2 กันยายน 2558 ศูนย์เรียน รู้ เล่น USO NET องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ช่วงชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 4  นักเรียนให้ความสนใจในการอบรมและได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนอกเหนือที่ได้รับจากความรู้ในห้องเรียน รู้       
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าร่วมโครงการชาวชัยบาดาลร่วมใจจัดห้องเรียนปฐมวัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทิดไท้องค์ราชินี ณ ที่ทำการอำเภอชัยบาดาล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้านแก่เด็กปฐมวัย การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สัมผัส ทำให้เกิดความกระตือรือร้น อีกทั้งเป็นการผ่อนคลายทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริมให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ    
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาฯ  อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน อปพร. สภาเด็กและเยาวชน ถวายเครื่องสักการะพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร และสวดดุอาห์ถวายพระพรโดยโรงเรียนสอนศาสนาอัลเกาซัร 
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี่นาถฯ กิจกรรมการแสดงเข้าจังหวะของนักเรียน กิจกรรมพิธีไหว้แม่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน  
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโมกุล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.ญัตติพิจารณายกเว้นเงินประกันการใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เรื่องการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน พุทธศักราช 2548 ข้อ8(1) เงินประกันการใช้น้ำสำหรับบ้านพักอาศัย คิดอัตรา 500 บาท 2.ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนไปยัง วัดหนองมนต์น้อย วัดรัตนราษฎร์บำรุง วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ และวัดศูนย์ศิลปาราม เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานงานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยหิน ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมรณรงค์ให้พนักงานในหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทยและทำบุญในตลอดระยะเวลาทุกวันพระ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นที่โดดเด่นและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานราชการ   
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี จัดเวทีความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทยกับโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนงานปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยการจัดเวทีเสวนาระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นและระบุความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปที่เป็นความพึงพอใจของทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดให้มีโครงการการสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตราย ต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห้นระหว่างเด็ก เยาวชน และครอบครัว กับผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เรื่องพื้นที่สรางสรรค์และพื้นที่อันตรายในชุมชน โดยให้เด็ก เยาวชน และครอบครัววาดภาพสภาพแวดล้อมในชุมชนที่รู้สึกว่าปลอดภัย และไม่ปลอดภัยในมุงมองของตนเอง นำเสนอและช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งในส่วนของเครือข่ายชุมชน เครือข่ายครอบครัว ทำให้ชุมชนมีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมครอบครัวให้ได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการตำบลละ 1,000,000 บาท ในจำนวน 3,052 ตำบล โดยตำบลห้วยหินได้รับงบประมาณมาดำเนินโครงการฝายน้ำล้น จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเขากาบริเวณด้านหลัง ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้วหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตาแก้ว 2.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเขากา หมู่ที่ 5 บ้านเขามล 3.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยดีเลิศ 4.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสบเตียน หมู่ที่ 7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป้นที่เรียบร้อย และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยหิน (ศบกต.) ร่วมดำเนินการจนแล้วเสร็จ ขอบคุณกระทรวงการเกษตรฯ และรัฐบาล
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยหิน จัดโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับงบประมาณสนับสุนจาก สำนักงานกิจการสตรีและและสถาบันครอบครัว เพื่อนำมาจัดกิจกรรมให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในระหว่างครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว
วันที่ 11 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2558  โดยมีเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563) การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และขอโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมให้มีการสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม การจับรางวัลมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม กิจกรรมดนตรีบำบัดให้ผู้สูงอายุร้องเพลงและฟังเพลงเพื่อเป็นการผ่อนคลาย พร้อมรับประทานเที่ยงอาหารร่วมกัน พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิ  ติดต่อสอบถาม อบต.ห้วยหิน โทร 036-791629 และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 085-8414344
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดาล ได้จัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลห้วยหิน เรื่องสมุนไพรและและฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจในพื้นที่ตำบลห้วยหิน โดยมีการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน การทำลูกประคบที่ใช้ประกอบในการนวด และสอนวิธีการนวดอย่างง่ายให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติและลองทำ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน โดยผู้บริหาร ข้าราชการ ได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหิน  เพื่อให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ได้เข้าเยี่ยม สัมภาษณ์ผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบล ห้วยหิน ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเร่งให้การช่วยเหลือต่อไป
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน โดยมีการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อนำแผนไปใช้ในการพัฒนาตำบลต่อไป
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนที่จะเข้าใหม่และเก่า โดยจัดให้มีการลงบันทึกข้อตกลงระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯกับผู้ปกครอง พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนรายใหม่
เมื่อระหว่างวันที่ 9-10  พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยหิน เกมส์ ครั้งที่ 2 โดยมีท่านสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ ปลัดอาวุโสอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมีหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ สำนักงานอัยการ สถานีตำรวตภูธรม่วมค่อม กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันทั้งกีฬา วอลเลย์บอลชาย/หญิง ฟุตซอลเด็กและเยาวชน  สร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
วันที่ 8  พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลห้วยหิน จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 โดยมีกิจกรรมการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก การประชุมหารือชมรมผู้สูงอายุให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และรับประมานอาหารร่วมกัน  ติอต่อสอบถาม อบต.ห้วยหิน โทร 036-791629 และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 085-8414344
วันที่ 28 เมษายน  2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีแม่บ้านตำบลห้วยหิน โดยจัดให้มีการอบรมสตรีแม่บ้าน โดยมีท่านจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับท่านพัฒนาการอำเภอชัยบาดาล  โดยมีสรตีแม่บ้านจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมอบรม
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. ท่านศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อม สรางบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 จำนวน 1 หลัง ให้แก่นายประสาท รสเย็น ดดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินได้รับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีจำนวน 20,000 บาท และมีผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ร้านรัฐพล ธุรกิจยนต์ ร้านนารายณ์วัสดุอุปกรณ์ ชมรมบิ๊กไบคืดาวแดง MC สำนารายณ์ ทำให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรงและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ท่านศรีชัย ตันฑะโสภณ  นายอำเภอชัยบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ คลองห้วยไผ่ หมู่ 2 ตำบลห้วยหิน ตามโครงการสรางฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 7 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน้ำตำบลห้วยหิน หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอชัยบาดาล ผู้บังคับบัญชาชุดควบคุมที่ 3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจอาเซียน โดยมีท่านจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านอาเซียนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล และโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า ตรวจวัดความดัน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และได้รับการาสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม ฯ สถานีตำรวจภูธรม่วมค่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารมาให้ผู้ร่วมกิจกรรม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสรางความสุข สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิ
วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน หัวส่วนราชการ พนักงาน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันที่ 2 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ในเขตตำบลห้วยหิน เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ และสะอาด
เมื่อระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2558 โดยมีท่านสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอชัยบาดาล เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้จัดฝึกให้ความรู้ทั่วไปในการป้องกันภัย ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การดับเพลิง การจราจร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลพบุรี สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม โรงพยาบาลชัยบาดาล และวันที่ 31 มีนาคม 2558 ท่านศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรจัดตั้ง และให้โอวาทแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในพิธี
วันที่ 30 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปี 2557 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
วันที่ 25 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้ต้อนรับท่านนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ติดตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเฉพาะกิจ การเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประหยัด และให้ตรงตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งโครงการป้องกันยาเสพติด ให้ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา โดยคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม และเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯ และกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยได้จัดบูธแสดงผลงานรางวัลขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อนำโครงการไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) โดยได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการคัดเลือกผู้แทนประชาคม แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานราชการ และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนประชาชนในระดับหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
วันที่ 3  มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย โดบมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมให้กับครัวเรือนที่เสียหายในครั้งนี้
วันที่ 3 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ ฯ ได้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยการออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน ร่วมทั้งจัดหาอาชีพเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น และอวัยวะเทียมเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเสนอและพิจารณาคัดเลือกโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีตัวแทนประชาชนในระดับหมู่บ้านเข้าร่วม
หน่วยบริการประชาชนสายตรวจตำบลห้วยหิน สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม โดยมี ร.ต.ท. สมาน  โพธิ์ดี  ได้ให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ทุกและเวลา
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ในหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่6  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอชัยบาดาล เกษตรอำเภอ ตำรวจ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ และให้บริการรับชำภาษี ค่าน้ำ เคลื่อนที่ และรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดจาก อสม. และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ กลุ่มเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ในหมู่ 7 หมู่ 4  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอชัยบาดาล เกษตรอำเภอ ตำรวจ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ และให้บริการรับชำภาษี ค่าน้ำ เคลื่อนที่ และรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดจาก อสม. และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ กลุ่มเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 5 - 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ในหมู่ 3 หมู่ 8 หมู่ 5 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอชัยบาดาล เกษตรอำเภอ ทหารตำรวจ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ และให้บริการรับชำภาษี ค่าน้ำ เคลื่อนที่ และรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดจาก อสม. และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ กลุ่มเด็กและเยาวชน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัย คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.ห้วยหิน คัดเลือกสมาชิก เพื่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.ห้วยหิน และญญติด่วนเรื่องอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล (ค่าก่อสรางแผนกแรงต่ำภายนอก) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟัง
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการตามนโยบาย คสช. ในทุกๆวันจันทร์ ของต้นเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วม
วันที่ 13 มกราคม 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2558 โดย มีวาระการประชุมดังนี้ การนำเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2558  ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2558 และชี้แจงแนวทางการรับการตรวจจาก สตง.
วันที่ 10 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีกิจกรรมการอบรมหลักค่านิยมไทย 12 ประการ เพื่อปลูกฝังให้กับเด็กๆ  การเต้นประกอบเพลงบนเวทีของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน การแสดงโชว์ของนักเรียนบ้านเขายายกะตา การแสดงของสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหิน และการละเล่น เกมต่างๆ อาทิ กินวิบาก เรือบก เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น อีกทั้งยังมีซุ้มสอยดาวลุ้นของรางวัลแจกอีกมากมาย ยังมีซุ้มอาหารรับประทานฟรีตลอดทั้งงาน ทั้งจากผู้สนับสนุนอย่าง บ.ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ที่นำผลิตภัณฑ์ มาแจกตลอดทั้งงาน  สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลห้วยหิน
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ ประจำเดือน มกราคม 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการตามนโยบาย คสช. ในทุกๆวันจันทร์ ของต้นเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วม
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน นำทีมโดยผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน ได้ดำเนินการปรับแต่งกิ่งไม้ บริเวณรอบข้างทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัด จุดถนนตัดผ่าน เพื่อเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น มิให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของประชาชนขณะขับขี่ยานพาหนะ ตรงบริเวณหน้าวัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาบูรณาการร่วมกับการทางรถไฟ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟ เพื่อลดอันตรายจุดเสี่ยงทางรถไฟผ่าน
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557 เวลา 09.00 น. ณห้องประชุมโมกุล โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องการดำเนินการคัดเลือกเลขานุการสภาฯ การรายงานผลการดำนเนินงานประจำปี 2557 และรายงานผลทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 และพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์  
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับผู้นำท้องที่และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล ดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยในช่วงเช้าบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาในแหล่งเสื่อมโทรม บริเวณวัด โรงเรียน ถนน และคูคลองน้ำ ศาลาประชาคม ในพื้นที่ ทั้ง 8 หมู่บ้าน และในช่วงเย็นมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธานในพิธี และโรงเรียนสอนศาสนาอัลเกาซัร ได้มาสวดดุอาห์ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมการเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ การกล่าวคำปฏิญาณประจำเดือนธันวาคม 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ในทุกๆวันจันทร์ของต้นเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงานราชการ พนักงานจ้าง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วม
ณ เวลานี้ดอกทานตะวันแข่งขันกันชูช่อออกดอก ประชันความงามอวดสู่สายตาผู้ผ่านไปมาบนทางหลวงหมายเลข 21 อย่าลืมมาแวะเยี่ยมถ่ายรูปกันนะครับ บอกเลยว่าสวยไม่แพ้ใครๆ "ตะวันบานที่ห้วยหิน"
วันที่21 พฤศจิกายน 2557 เวลา07.30 น. อำเภอชัยบาดาลจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เสริมความรักและความสามัคคีแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service) โดยมี นายรังสฤษดิ์ จิตดี นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีื ณ วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชัยบาดาล โรงพยาบาลชัยบาดาล ศาลจังหวัดชัยบาดาล สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม เป็นต้น
ใกล้ถึงฤดูดอกทานตะวันบานแล้ว ลมหนาวพัดโชยมา ดอกทานตะวันก็เตรียมออกดอกชูช่อ โชว์ความงามให้ผู้ผ่านสัญจรไปมาบนเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 21 ได้ยลโฉมกันแล้ว อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินกันนะครับ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤศจิกายน โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม จากวัดทุ่งตาแก้ว บริการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก จากทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน พบปะผู้สูงอายุ และจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิประจำเดือนพฤศจิกายน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
กิจกรรมการเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ การกล่าวคำปฏิญาณประจำเดือนตุลาคม 2557  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการตามนโยบายของ คสช. ในทุกๆวันจันทร์ของต้นเดือน และสุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงานราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการคลองสวย น้ำใส ชาวตำบลห้วยหิน มีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินได้จัดทำโครงการโดยกำจัดผักตบชวารวมถึงวัชพืชต่างๆที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2557 โดยมี ท่านรังสฤษดิ์ จิตดี นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยส่วนราชการต่างๆประกอบด้วย ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมในงาน ณ บริเวรอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพุบรี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล โดยมีผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมในพิธี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินและผู้นำท้องที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบในระดับจังหวัด โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี คัดให้เหลือ 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบห้วยหินเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกตรวจประเมินให้เป็นในระดับจังหวัดต่อไป
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการปลูกต้นทานตะวัน ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต. ตามนโยบายโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาฯ เยาวชนตำบลห้วยหิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหาร  พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกเมล็ดทานตะวัน เพื่อเป็นการสร้างภูมิทัศน์บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ตามนโยบายโครงการลพบุรีเมืองสะอาดย่างยั่งยืน( Lopburi Green and Clean City ) 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้ารับรางวัลอันดับ 1 จากการประเมินตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาดย่างยั่งยืน( Lopburi  Green and Clean City ) ในระดับอำเภอ จากท่านรังสฤษดิ์ จิตดี นายอำเภอชัยบาดาล
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จังหวัดลพบุรี จัดมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ และทุนการศึกษา จำนวน 10 คน
วันที่ 16 กันยายน 2557 ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีมาดำเนินการอบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-PLAN ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. ในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
วันที่ 10 กันยายน 2557 ตำบลห้วยหิน ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการโครงการหมู่บ้านสะอาดตา สะอาดใจ จังหวัดลพบุรี ในการตรวจประเมินผลหมู่บ้านตามโครงการประกวด"หมู่บ้านสะอาดตา สะอาดใจ" จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 โดยตรวจประเมินบ้านไร่สิงห์พัฒนา ตำบลห้วยหิน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ให้การตอนรับ และตอบข้อซักถาม
วันที่ 9 กันยายน 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการเด็กปฐมวัยแต่งไทยเข้าวัดฟังธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจที่ดีงามและอ่อนโยน ส่งเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยเรียนรู้การปฏิบัติตนตามข้อตกลง ส่งเสริมทักษะทางภาษา รู้จักการฟังและมารยาทในการฟัง สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง และในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรมให้กับเด็กนักเรียน ณ ลานธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
กิจกรรมการเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ การกล่าวคำปฏิญาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการตามนโยบายของ คสช. ในทุกๆวันจันทร์ของต้นเดือน และสุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงานราชการ พนักงานจ้าง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วม
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ( Lopburi Green and Clean city) พ.ศ. 2557-2559 ระหว่างนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันแสดงความร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาพื้นที่ในตำบลห้วยหินให้ดูสะอาดและสวยงาม
เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน โดยมีกิจกรรมออกบริการประชาชนในการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือใช้ในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนที่สนใจ โดยการนี้ท่านสมคิด  พ่วงโพธิ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักศึกษา ประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากการทำอาชีพหลัก อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรต้นไม้ที่ช่วยในการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง โดยมีกิจกรรมการเสวนาผู้รู้ทางไม้เศรษฐกิจ  การบำรุงรักษา ตัวแทนผู้จำหน่าย ให้คำแนะนำอย่างครบวงจร และแจกพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจให้ครันเรือนละ 2 ต้น เพื่อนำไปปลูกและต่อยอดเสริมต่อไป 
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานราชการ ประชาชน ร่วมงานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้  1. ลงนามถวายพระพร พร้อมกิจกรรมตรวจวัดความดันผู้ร่วมงาน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน และ อสม. 2.การแสดงรำถวายพระพร การแสดงประกอบรีวิวเพลง พิธีกราบแม่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน 3. พิธีกราบแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น 4. ประธานถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีและนำถวายพรชัยมงคล 5. นายกอบต.ห้วยหิน พบประชาชน 6. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน รับมอบชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน 200 ชุด จาก บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.