ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
กรกฎาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่ววนตำบลห้วยหิน จักโครงการปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติประจำปี 2557 โดยมีท่านสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ ปลัดอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานอำเภอชัยบาดาล ผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ประธาน อสม เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม ตรวจวัดความดัน จาก อสม. / กิจกรรมบริการตัดผมฟรี จากศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ /พระสงฆ์เทศนาธรรม จากท่านพระอาจารย์วัดห้วยดีเลิศศรโสภณ / กิจกรรมเสวนาในห้วข้อนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี "ลพบุรีเมืองน่าอยู่" โดยมีหัวข้อเสวนาของท้องถิ่น ปี 2558-2560 ท่านอยากเห็นตำบลห้วยหิน พัฒนาไปในทิศทางใด / การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขายายกะตา / กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนจาก สภ.ชัยบาดาล ชุดมวลชนสัมพันธ์ / กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภา อบต.ห้วยหิน พนักงาน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมถวายเทียน ณ วัดหนองมนต์น้อย วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ วัดทุ่งตาแก้ว วัดศูนย์ศิลป์
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ตำบลห้วยหิน โดยทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อการเรียน อาคารห้องเรียน โรงอาหาร
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยหิน ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการสันบสนุนงบประมาณจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยษ์ โดยมีตัวแทนครอบครัวเข้าร่วม 20 ครอบครัว
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลกและคืนความสุขให้กับชาวชัยบาดาล โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำท้องที่ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 57 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรค์ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน
โครงการ บ้านน่าอยู่ รั้วน่ามอง เป็นโครงการภายใต้แนวความคิดของท่านสมคิด  พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ที่มีแนวความคิดในการพัฒนาให้พื้นที่ในเขตตำบลห้วยหินมีความสวยงาม  โดย มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ร่วมกันพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 21 ด้วยในความสามารถในการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับโดยประจักษ์ในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นที่สะดุดแก่สายตาของคนสัญจรผ่านไปมาได้รับคำชมว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งในอำเภอชัยบาดาล    
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง  และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองในชาติโดยเริ่มจากในองค์กร
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง  และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองในชาติโดยเริ่มจากในองค์กร และจะกระจายไปสู่ชุมชนในพื้นที่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 /2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. โดยมีเรื่องพิจารณาดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 2.เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขั้นรับหลักการ และเรื่องอื่นๆ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.