ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ตุลาคม 2557
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมการเคารพธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ การกล่าวคำปฏิญาณประจำเดือนตุลาคม 2557  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการตามนโยบายของ คสช. ในทุกๆวันจันทร์ของต้นเดือน และสุดท้ายของเดือน โดยมีผู้บริหาร พนักงานราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการคลองสวย น้ำใส ชาวตำบลห้วยหิน มีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินได้จัดทำโครงการโดยกำจัดผักตบชวารวมถึงวัชพืชต่างๆที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2557 โดยมี ท่านรังสฤษดิ์ จิตดี นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยส่วนราชการต่างๆประกอบด้วย ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมในงาน ณ บริเวรอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพุบรี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล โดยมีผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมในพิธี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินและผู้นำท้องที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบในระดับจังหวัด โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี คัดให้เหลือ 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบห้วยหินเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกตรวจประเมินให้เป็นในระดับจังหวัดต่อไป
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ดำเนินการปลูกต้นทานตะวัน ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต. ตามนโยบายโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาฯ เยาวชนตำบลห้วยหิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหาร  พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกเมล็ดทานตะวัน เพื่อเป็นการสร้างภูมิทัศน์บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ตามนโยบายโครงการลพบุรีเมืองสะอาดย่างยั่งยืน( Lopburi Green and Clean City ) 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เข้ารับรางวัลอันดับ 1 จากการประเมินตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาดย่างยั่งยืน( Lopburi  Green and Clean City ) ในระดับอำเภอ จากท่านรังสฤษดิ์ จิตดี นายอำเภอชัยบาดาล
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จังหวัดลพบุรี จัดมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ และทุนการศึกษา จำนวน 10 คน
วันที่ 16 กันยายน 2557 ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีมาดำเนินการอบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-PLAN ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. ในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
วันที่ 10 กันยายน 2557 ตำบลห้วยหิน ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการโครงการหมู่บ้านสะอาดตา สะอาดใจ จังหวัดลพบุรี ในการตรวจประเมินผลหมู่บ้านตามโครงการประกวด"หมู่บ้านสะอาดตา สะอาดใจ" จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 โดยตรวจประเมินบ้านไร่สิงห์พัฒนา ตำบลห้วยหิน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ให้การตอนรับ และตอบข้อซักถาม

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.