ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
มิถุนายน 2558
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 มิถุนายน 2558
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดาล ได้จัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลห้วยหิน เรื่องสมุนไพรและและฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจในพื้นที่ตำบลห้วยหิน โดยมีการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน การทำลูกประคบที่ใช้ประกอบในการนวด และสอนวิธีการนวดอย่างง่ายให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติและลองทำ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน โดยผู้บริหาร ข้าราชการ ได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหิน  เพื่อให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน ได้เข้าเยี่ยม สัมภาษณ์ผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบล ห้วยหิน ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเร่งให้การช่วยเหลือต่อไป
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน โดยมีการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อนำแผนไปใช้ในการพัฒนาตำบลต่อไป
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนที่จะเข้าใหม่และเก่า โดยจัดให้มีการลงบันทึกข้อตกลงระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯกับผู้ปกครอง พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนรายใหม่
เมื่อระหว่างวันที่ 9-10  พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยหิน เกมส์ ครั้งที่ 2 โดยมีท่านสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ ปลัดอาวุโสอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมีหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมฯ สำนักงานอัยการ สถานีตำรวตภูธรม่วมค่อม กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันทั้งกีฬา วอลเลย์บอลชาย/หญิง ฟุตซอลเด็กและเยาวชน  สร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
วันที่ 8  พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลห้วยหิน จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 โดยมีกิจกรรมการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก การประชุมหารือชมรมผู้สูงอายุให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และรับประมานอาหารร่วมกัน 
วันที่ 28 เมษายน  2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีแม่บ้านตำบลห้วยหิน โดยจัดให้มีการอบรมสตรีแม่บ้าน โดยมีท่านจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับท่านพัฒนาการอำเภอชัยบาดาล  โดยมีสรตีแม่บ้านจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมอบรม
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. ท่านศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อม สรางบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 จำนวน 1 หลัง ให้แก่นายประสาท รสเย็น ดดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินได้รับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีจำนวน 20,000 บาท และมีผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ร้านรัฐพล ธุรกิจยนต์ ร้านนารายณ์วัสดุอุปกรณ์ ชมรมบิ๊กไบคืดาวแดง MC สำนารายณ์ ทำให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรงและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ท่านศรีชัย ตันฑะโสภณ  นายอำเภอชัยบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ คลองห้วยไผ่ หมู่ 2 ตำบลห้วยหิน ตามโครงการสรางฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 7 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน้ำตำบลห้วยหิน หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอชัยบาดาล ผู้บังคับบัญชาชุดควบคุมที่ 3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.