ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เมษายน 2558
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 เมษายน 2558
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจอาเซียน โดยมีท่านจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านอาเซียนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล และโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า ตรวจวัดความดัน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และได้รับการาสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม ฯ สถานีตำรวจภูธรม่วมค่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารมาให้ผู้ร่วมกิจกรรม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสรางความสุข สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิ
วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน โดยมีท่านสมคิด พ่วงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน หัวส่วนราชการ พนักงาน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันที่ 2 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ในเขตตำบลห้วยหิน เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ และสะอาด
เมื่อระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2558 โดยมีท่านสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอชัยบาดาล เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้จัดฝึกให้ความรู้ทั่วไปในการป้องกันภัย ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การดับเพลิง การจราจร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลพบุรี สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม โรงพยาบาลชัยบาดาล และวันที่ 31 มีนาคม 2558 ท่านศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรจัดตั้ง และให้โอวาทแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในพิธี
วันที่ 30 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปี 2557 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
วันที่ 25 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้ต้อนรับท่านนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ติดตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเฉพาะกิจ การเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประหยัด และให้ตรงตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งโครงการป้องกันยาเสพติด ให้ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา โดยคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม และเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯ และกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยได้จัดบูธแสดงผลงานรางวัลขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อนำโครงการไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) โดยได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการคัดเลือกผู้แทนประชาคม แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานราชการ และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนประชาชนในระดับหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
วันที่ 3  มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย โดบมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมให้กับครัวเรือนที่เสียหายในครั้งนี้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.