ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กันยายน 2560
 
 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินได้จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม บุคลากรในหน่วยงานราชการ นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้
เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งปัญหาสำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งในขณะนี้ตำบลห้วยหินประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปา ซึ่งแต่เดิมใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จึงไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ดังนั้นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้อนุมัติจัดทำโครงการวางท่อสูบน้ำ ระยะทาง 1 กิโลเมตร สูบน้ำดิบที่จะใช้ทำน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำสะพานหก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหากิจการประปา สามารถผลิตน้ำประปาได้จนถึงฤดูฝนช่วยผ่านวิกฤตการขาดน้ำประปาในระยะนี้ไปได้
วันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อสร้างความสามัคคี ให้กับเด็กนักเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริง
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีท่านศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน ร่วมพิธีในครั้งนี้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรม big cleaning day ร่วมเดินรณรงค์การกำจัดขยะ การดูแลรักษาความสะอาดชุมชน รวมทั้งร่วมกันเก็บขยะริมถนนสายสระบุรีหล่มสัก ในชุมชนบ้านเรือน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล อสม. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาคผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง สภาฯอบต.ประชาชน และภาคเอกชน อาทิ ของรางวัล อาหาร ขนม ที่มาร่วมให้ความสุขกับเด็กในเขตพื้นที่และตำบลใกล้เคียง อีกทั้งยังมีเกมการละเล่นต่างๆ สอยดาวจับรางวัล เกมบิงโก วาดภาพ ระบายสีปูนปั้น
เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการชาวห้วยหินร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการอบรมบรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โดยมีท่านจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก นายสุรินทร์ ทานะมัย เกษตรอำเภอชัยบาดาล เป็นวิทยากร และหลังจากนั้นศึกษาดูงาน ณ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ต่อจากนั้นเข้าศึกษาดูงาน โครงการทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้นำ พนักงานลูกจ้าง ประชาชน เข้าร่วมโครงการ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมการร้องเพลงชาติ การถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งมีโดยมีผู้บริหาร ผู้นำ ข้าราชการ ประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14- 18 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่ววนตำบลห้วยหิน ร่วมกับ ศูนย์สวัสดิการสังคมฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และสมาชิกในครอบครัว โดยฝึกอาชีพการทำขนมท้องม้วน ตามสูตรข้องบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี และยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 22,27 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับหน่วยงาน (แผนอพยพหนีไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีท่านศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานราชการร่วมซ้อมแผน โรงพยาบาลชัยบาดาล เทศบาลตำบลลำนารายณ์ สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ศูนย์ อปพร. ตำบลห้วยหิน โดยทำการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และทำการช่วยเหลือ ดับไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628  Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.