หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลห้วยหิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหิน
มัสยิด (สถานศึกษา นูรู้ลลอฮ์) มัสยิดนูรู้ลาเลาะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ห้วยหิน จ.ลพบุรี สอบถามโทร. 036-791-629 ^_^
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...
 
ติดต่อ อบต.
036-791-629
นายนิวัฒน์ กมลเพ็ชร์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
  ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำสะพานหก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยดีเลิศ ตำบลห้วยหิ [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 43 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำสะพานหก หมุ่ที่ 2 บ้านห้วยดีเลิศ ตำ [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีตจุดที่ชำรุด [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 49 
 
 
 
วีดิทัศน์
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนน้ำ 10 เปอร์เซ็นต์) จำนวน 60 ถังๆละ 600.0 [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ๓๕ A ,หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Canon) จำน [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๒ กล่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ) โดยวิธ [ 17 ธ.ค. 2564 ]จ้างจดมาตรน้ำประปาและแจ้งบิลค่าน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จำนวน ๘ หมู [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๐๐๐ กล่ [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๔๒๐ กล่ [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๔๖๐ กล่ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างประกอบอาหารสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ โครงการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริ [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้มก้อน) ปริมาณถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๒๘๐ ถุ [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๘๔ ลพบุรี (รถ EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๑๒๒ กล่ [ 29 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๖๐๖ กล่ [ 29 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๖๐๖ กล่ [ 29 ต.ค. 2564 ]จ้างจดมาตรน้ำประปาและแจ้งบิลค่าน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จำนวน ๘ หมู [ 29 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายประกาศประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ ป้าย สำหรับโครงการการเลือกตั้ง ผู้บ [ 28 ต.ค. 2564 ]ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเสา) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๕๓๓ กล่ [ 12 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน นม UHT ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๕๑๒ กล่ [ 12 ต.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

วัดรัตนราษฎร์บำรุง (ทุ่งตาแก้ว)

วัดศูนย์ศิลปาราม
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการ
บริการของหน่วยงาน
ประมวลผลสำรวจ
แบบสรุปผลสำรวจ
ของหน่วยงาน
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 6367 [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 53 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 12-2564 30 ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 157 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว15 ลว.5 มค.65 [ 5 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
การโอนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 นส. ที่ ลบ 0023.5/ว14 ลว. 5 มค.65 [ 5 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2  [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 12/2564 28 ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 184 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
ลบ 0023.5/ว 6281 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุ อปท. ประจำปี 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง เปิดใจ ไขปัญหาท้องถิ่น ถามมา สตง.ตอบไป วินัยการเงินการคลังภาครัฐ นส.ที่ ลบ 0023.5/ว 2053 ลว.21 ธค.64 [ 21 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
อนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 2038 ลว. 21 ธค.64 [ 21 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นส.ที่ ลบ 0023.5/ว 2037 ลว. 21 ธค.64 [ 21 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 นส.ที่ ลบ 0023.5/ว 2036 ลว. 21 ธค.2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินและการนำส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลาง่ของบริการภาครัฐ นส.ที่ ลบ 0023.5/ว 2035 ลว.21 ธค.64 [ 21 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 [ 18 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 100 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) งวดที่ 1 นส. ที่ ลบ 0023.5/1993 ลว 15 ธค64 [ 14 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
 
 
อบต.ลำนารายณ์ วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนา [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำนารายณ์ การประชุมสภา อบต.ลำนารายณ์ พร้อมกับการแถลงนโยบายของ นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น น [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ป่าตาล ประกาศ เรื่อง การให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ป่าตาล ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองรี ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอย​ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองรี หาแนวทางในการบริหารจัดการปริมาณขยะ​ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกาศ โรงพยาบาลพัฒนานิคม เปิด WALK-IN ฉีดไฟเซอร์ เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 สำหรับประ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวสำโรง ซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าโดมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองรี ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอย [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระเบียน วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นายอดุลย์ บุญเต็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ป่าตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกลอง มกรา [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านกล้วย ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านเบิก รณรงค์แต่งไทยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 


อบต.ซับจำปา โครงการ พัฒนาระบบน้ำประปาเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลซับจำปา หมู่ท [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ซับจำปา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก รหัสสายทาง ลบ.ถ.74-011 บ้านโป่งใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลซับจำ [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ซับจำปา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลซับจำ [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ชอนน้อย ซ่อมถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 20 ระหว่างสาย 2-3 ขวา หมู่ที่ 2,3 [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ชอนน้อย ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.แก่งเสือเต้น ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.แก่งเสือเต้น ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 ( 18 หน้า/นาที) จำนวน [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.แก่งเสือเต้น ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.แก่งเสือเต้น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ตะลุง ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ [ 17 ม.ค. 2565 ]ทม.บ้านหมี่ จ้างซ่อม (รถบรรทุก) หมายเลขทะเบียน กท 81-4800 ลพบุรี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 17 ม.ค. 2565 ]ทม.บ้านหมี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.ห้วยหิน ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนน้ำ 10 เปอร์เซ็นต์) จำนวน 60 ถังๆละ 600.0 [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.ป่าตาล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณพื้นที่ภายในสำนักงานเทศบ [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.แก่งเสือเต้น โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดอัตราการผลิต 50 ลบ.ม/ชม. [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.มะนาวหวาน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนา [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.โพตลาดแก้ว จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.โพตลาดแก้ว จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 - 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.ดีลัง ซื้อวัสดุที่ใช้ในสถานที่พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.เขาพระงาม จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลข 81-8192 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
กระดานสนทนา
 
เว็บไซต์ อบต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 พ.ย. 2564)    อ่าน 82  ตอบ 0  
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
สายตรงปลัด
082-205-2659
 
แผนที่ดาวเทียม
GOOGLE MAP
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องเรียน ตลอด 24 ชม.
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-791-629 โทรสาร : 036-791-629  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  
จำนวนผู้เข้าชม 374,730 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-791-629